Dle platných zákonů je zakázán prodej tabákových výrobků a kuřáckých pomůcek osobám mladším 18 let.

Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

Adresát


Internetový obchod:           TABAKY.COM

Společnost:                        VIVACE spol. s r.o.

Provozovna:                         5. května 163, 44001 Louny

E-mailová adresa:                    tabaky.com@seznam.cz

Telefonní číslo:                        777680940

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:     

Moje adresa:                     

Můj telefon a e-mail:

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne (*)                    jsem ve Vašem obchodě (*)                          vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ) :       

                                                                       

. Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů)

 

. Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

  1. Datum objednání (*)                     /datum obdržení (*)  
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*).................................................
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:
  5. Adresa spotřebitele:
  6. E-mail:
  7. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

V ....................................., Dne ........................................

 

                       
______________________________________

        Jméno a příjmení spotřebitele